Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ibn sina’da varlığın kısımlandırılması ve şehristani’n€n eleştiriler€

Yazar kurumları :
Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
285
DOI :
Özet Türkçe :

İbn Sînâ metaf‚izi‚ğ‚ine karşı eleşt‚irel bi‚r eser kaleme alan Şehr‚stânî, Musâra'atü'l-felâsfe adını verd‚ğ‚ ki‚tabında i‚lk problem olarak İbn Sînâ'nın varlığı kısımlandırmasını i‚nceler. İbn Sînâ'da ‚iki‚ farklı varlık tasni‚f‚ olduğunu i‚ddi‚a eden Şehr‚istânî, İbn Sînâ ontoloji‚s‚ndeki‚ zorunlu – mümkün ve cevher – araz şekli‚ndeki‚ kısımlandırmayı bi‚rbi‚ri‚yle çel‚işen ‚iki‚ farklı tasni‚f olarak kabul eder ve buna i‚l‚şki‚n eleşt‚ir‚ler get‚r‚ir. Şehr‚stânî, d‚iğer eleşti‚ri‚leri‚n‚ de İbn Sînâ'nın varlık kısımlandırmasının bazı yerler‚inde lâfzî eks‚kli‚kler bulunduğu ve onun kısımlandırmasının kapsayıcı b‚r tasni‚f de olmadığı gi‚bi‚ ‚idd‚ialar üzeri‚ne i‚nşa eder. Bu çalışmada onun bu ‚idd‚ia ve eleşti‚r‚iler‚ini‚n bi‚r değerlendi‚r‚ilmesi‚ yapılacaktır.

Özet İngilizce :

Shahristānī, who wrote a critical work on Ibn Sīnā's metaphysics, examined Ibn Sīnā's classi%cation of existence as the %rst problem in the book Musāra'atü'lfelāsīfe. Shahristānī claimed that Ibn Sīnā had two di&erent existence classi%cations in his ontology which are necessary – possible and substance – accident and these class%cations were con(icting with each other. Therefore, he brought criticisms into the complication. Shahristānī built his other criticisms on claiming that in some places of Ibn Sīnā's classi%cation is literally incompleted and his classi%cation is not comprehensive. In this study evaluation's his claims and critisms will be made

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :