Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ibn dureyd’in cemheretu’l-lugaadlı eserinin tefsir ilmi açısından değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dr., Başöğretmen(KURUM BELİRTİLMEMİŞ)1
Görüntülenme :
290
DOI :
Özet Türkçe :

Arapça sözlük çalışmalarının başlamasında yatan ana neden, Kur’an’ın anlaşılmaması endişesidir. Bu yüzden söz konusu eserler, içlerinde Kur’an’a ait pek çok kelimeyi ve tefsirini barındırmaktadır. Bu yönüyle ilk sözlükler, filolojik tefsirin örnekleri olarak görülmelidir. Önemli bir dil bilgini olan İbn Dureyd, “Cemheretü’l-Luga” adlı eserinde beş yüze yakın ayet zikretmiş ve bir o kadar Kur’an kelimesini tefsir etmiştir. Müellifin, bu eserinde bizlere sunduğu zengin tefsir malzemesi, onun filolojide olduğu kadar tefsir ilminde de hatırı sayılır bir birikime sahip olduğunu göstermektedir. İbn Dureyd, Kur’an kelimelerinin tefsirinde hem rivayet hem de dirayet metodunu kullanmıştır.

Özet İngilizce :

The main reason in the begining of Arabic dictionary studies is worry about not to be understood the Quran. Therefore, related studies, include many words of the Quran and their interprations. In this aspect the first dictionaries should be seen as a examples of philologial commentary. İbn Durayd as a significiant language scholar has stated near five hundred verses and interpreted just as it Quran words in his work named “Cemheretu’l-Luga”. A rich exegetical commentary material in this work offered by author shows the fact that he has a considerable accumulation in the science of interpretion as philology. İbn Durayd has used both rivayet and dirayet methots in interpration of Quran words.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :