Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fahredd€in er- râzî'de irâde- fii€€l il€işk€is€i

Yazar kurumları :
Şırnak Ün‚vers‚ites‚ İlahi‚yat Fakültes‚i Kelâm Anab‚il‚im Dalı1
Görüntülenme :
291
DOI :
Özet Türkçe :

Fahreddin er-Râzi irâde konusunda Eş'ariliğin görüşlerini benimsemiş ve bunu detaylandırarak ortaya koymaya çalışmıştır. Ona göre insan kendi fiillerinin gerçek anlamda faili değildir. O, fiilin meydana gelmesinden önce insan zihninde ve kalb inde fiile hazırlık teşkil eden birçok safhanın olduğunu belirtir ve bütün bunların insanın değil Allah'ın eseri olduğunu ifade eder. Fiillerin vukuundan önceki mertebeler i erken dönemde ortaya koyan Râzî, Kur'an ayetlerinden de istifa ederek insanın irade ve fiillerinde Allah'ın iradesine tabi olduğunu ispatlamaya çalışır. Râzî, irade-fiil ilişki probleminde Allah'ın mutlak iradesi ve yaratmasını öne çıkarmış, insan fiilleri üzerinde Allah'ın irade ve yaratması haricinde hiçbir tesirinin olmadığını ifade ederek Eş'ari'nin kesb anlayışını cebre daha da yaklaştırmıştır.

Özet İngilizce :

Al-Fahraddin al-Razi, adopted al-Ash'arî school's opinion about human will and he tried to explain it in detail. According to him, human, in fact is not the owner of his actions. He indicates that; before act there are in the human mind and heart the actual phases of preparing and he says that; all this aren't belong human but belong to God. Râzî has proved these phases in early period and in this matter he tried to prove that human will and the act dependent on God's will. Al-Razî put forward God's will and creation in the will-act problem and he explain that there is no any e!ect on human act without God's will and creation, thus he closer the Aşh'ari's acquisition idea to the compulsory.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :