Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Değişen toplumsal yapıda aile

Yazar kurumları :
Şırnak Üniversitesi1
Görüntülenme :
523
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma aile yapısında görülen değişimlerin tespiti ve bunların ele alınmasını amaçlar. Toplumun en küçük birimi olarak aile, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi bir takım fonksiyonlarını kaybetmiş ve bunları diğer kurumlara aktarmış olsa da ulusların ve kültürlerin gelişimi için temel araç olmaya devam etmektedir. Toplumun temel bir ünitesi olarak aile bireylerin ve toplumun ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda değişmektedir. Özellikle modern dönemde ailenin yapısı, karı-koca ilişkisi, aile üyelerinin statü ve rollerinde bir takım değişmelere uğramıştır. Bununla birlikte Türk toplumunda olduğu gibi ailenin birey ve toplum için önemi sürmektedir. Dünya çapında ailelerin yapılarında değişmeler yaşanmıştır ve bunlar belirli noktalarda benzerlikler göstermektedir. Modernleşme süreci birçok kültürde aile ilişkilerinde azalmaları da beraberinde getirmiştir. Bu dönemde ebeveynlerin aile ünitesi dışında çalışıp kazanç sağlamaları bir kural haline gelmiştir. Boşanma ve tek ebeveynli çocukların sayısındaki artış gibi aile yapısında görülen dengesizlik korkuya düşürmektedir. Ailenin yapısında görülen bu değişmelere rağmen aile birey ve toplum için birçok önemli fonksiyonunu sürdürmektedir. 

Özet İngilizce :

This study aims to describe and discuss the varied forms of family structures. As the smallest social unit of society, the family has been instrumental to the development of cultures and nations. The family has lost many functions such as education, health and social security. The family system is a basic unit of society that has evolved along with changes in the needs and demands of the individuals and society. Especially, in the modern period, the family structure changed a lot of domains including status, roles and parent relations. As in Turkish society, however, the importance of family continues for individuals and society. There are several differences in the types of families in the world; they have certain things in common. The industrial age in western society and modernity brought a decreased connection with the extended family in many cultures. İn this period, an increased responsibility on the parents to generate income as a worker outside of family unit became the norm. Indicators of family disequilibrium, such as divorces and the number of children being raised in single-parent families, are rising alarmingly. Despite the changes in the family structure, families serve several important functions for society. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :