Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

SGD Sosyal Güvenlik Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yoksullukla mücadelede yeni bir tartışma alanı: vatandaşlık geliri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
347
DOI :
Özet Türkçe :

Yoksullukla mücadele politikalarında müracaat edilen araçların başında sosyal yardımlar gelmektedir. Bunun nedeni, yoksula bizzat ulaşmak sureti ile yoksullukla mücadelede başarı şansının yüksek olmasıdır. Ancak, özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere bütün ülkelerde üzerinde en fazla tartışma yapılan, en fazla eleştirilen alan da sosyal yardımlardır. Tartışmalar ve eleştiriler, yararlanıcıların sistem içerisinde kalmaya yönelik çabalarından, siyasi iktidarların sosyal yardım uygulamalarındaki subjektif davranışları ve yardım alanların siyasal davranışlarını etkilemeye yönelik çabalarından ve yapılan yardımlardaki mükerrerlikler yanında yardımların, yardım yapılan kişileri toplum nezdinde zor duruma düşürdüğüne ilişkin oluşan kanaatlerden kaynaklanmaktadır. Bu tartışmaların ve istismarların önüne geçmek amacı ile son yıllarda yeni bir tartışma alanı açılmıştır. Sosyal yardımlar kapsamında yapılacak ödemelerin, yurttaşlık temelinde yapılması önerilmektedir. Bu makalede, Ankara'da yapılan bir yoksulluk araştırmasının sonuçlarına dayanılarak, bu alandaki tartışmalar kritik edilmeye çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

Social benefit is one of the most important policies to struggle against poverty. İt is because the high chance of success of social benefits to fight with poverty by accessing to the poor directly. However, social benefit is an issue which is most discussed and criticized in all countries.Discussions and critiques result from the efforts of the poor who try to stay in the system, the subjective attitudes of government in the implementations of social benefits and the government's efforts to effect the political attitudes of the poor, repeated social benefits and the opinions regarding the fact that social benefits land the poor in a difficult position in society. To preclude these exploitation and discussions there have been a new discussion topic in recent years: The allotment within the context of social benefits is proposed to be on the basis of citizenship. In this study, the discussions regarding this topic will be criticized on the basis of a poverty research implemented in Ankara.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :