Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

SGD Sosyal Güvenlik Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye sağlık harcamalarının analizi ve sağlık harcama düzeyinin uygunluğunun değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü1
Görüntülenme :
382
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, geçmiş yıllarda gerçekleşen Türk sağlık harcamalarının analizi diğer ülke ve ülke gruplarının sağlık harcamaları ile karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Temel amaç sadece sağlık harcamalarının karşılaştırmasını yapmak değil aynı zamanda en uygun sağlık harcama düzeyinin ne olduğu sorusunun cevabını yanıtlamaya çalışmaktır. Ülkelerarası kişi başı sağlık harcamaları kıyaslandığı zaman ülkeler arası farklılıkların çok büyük olduğu ve bazı ülkelerin GSYH'nın %1'ini bazılarının ise %10'dan daha fazlasını sağlık hizmetleri için harcadıklarını görebilmekteyiz. Yine ülkelerarası kıyaslamalarda ülke sağlık statüleri ile sağlık harcamaları arasında doğrudan bir ilişki olmadığı da son derece açıktır. Bu durumda en uygun sağlık harcama düzeyine karar vermede, benzer ülkeler yaklaşımı, politik ekonomi yaklaşımı, üretim fonksiyonu yaklaşımı ve bütçe yaklaşımı sağlık politikacılarının kullanabilecekleri araçlar arasında yer almaktadır. Ancak her aracın kullanılabilirliği, avantaj ve dezavantajları ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir.

Özet İngilizce :

In this study, Turkish health expenditures occuring in the previous years were analyzed by compering its level with other countries' and country groups' health expenditures. The main purposes were set as compering the level of Turkish health expenditures and as answering the question 'what is the adequate level of health expenditure in a country'. When compered the per capita health expenditures of countries, it can be observed that the differences between countries were very much and some countries spent 1% of their Gross Domestic Product (GDP) for health services while some spent more than 10%. According to country comperisions, it is also clear that there is no direct relationship between the level of health status and health expenditure. In this case, peer pressure approach, political economy approach, production function approach and budget approach were the tools that health policy makers might use in determinig the adequate level of health expenditures. However, the usefullnes, advantages and disadvantages of each tool differs according to countries.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :