Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

SGD Sosyal Güvenlik Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal güvenlik reformu ve finansmanla ilgili beklentiler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
267
DOI :
Özet Türkçe :

Mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi oluşturmak, 2008 yılında başlayan Sosyal Güvenlik Reformu'nun temel amaçlarından birini oluşturmuştur. Sosyal Güvenlik Reformu ile sigortacılık ilkelerinin hakim olduğu bir emeklilik sistemi ve herkesi kapsama alan ancak maliyet-etkin çalışan bir genel sağlık sigortası sistemi kurulması amaçlanmıştır. Finansman açıklarını kapatmak üzere gelir artırıcı tedbirler ile giderleri azaltan tedbirler eş zamanlı olarak uygulamaya konulmaya çalışılmıştır. Kayıt dışılığın önlenmesi, prime esas kazançların yükseltilmesi, prim tahsilat oranının yükseltilmesi, gelir artırıcı tedbirleri oluşturmuştur. Emeklilik yaşının yükseltilmesi, aylık hesaplama sisteminin değiştirilmesi de gider azaltıcı tedbirler arasında yer almıştır. Geçen 2.5 yıllık süre Reform'dan beklenen olumlu sonuçları ortaya çıkarmamıştır. 2008 Ekim'inden sonra yaşanan ekonomik kriz dolayısıyla artan işsizlik, Reform'dan beklenen iyileşmeleri ertelemiştir. Giderleri azaltan kalemlerde de beklenen azalma meydana gelmemiştir. Bütün olumsuz gelişmelere rağmen, Reform'dan beklenen sonuçların alınmasına imkan verecek bir potansiyel vardır.

Özet İngilizce :

One of the main purpose of social security reform which come into force in 2008 is creating a financially sustainable social security system. A retirement system that dominated by insurance principles and a costeffective general health insurance system were planned to establish by social security reform. Increasing revenues and reducing expenditures measurements applied simultaneously to close financial deficits of Social Security System. Prevention of informal employment, increasing of earnings subject to premium and prime collection rate are revenues increasing measurements. Also raising retirement age, changing calculation's parameters of pensions are expenditures-reducing measurements. Unfortunately, expected positive results from social security reform weren't appear in the past 2.5 years. Raising unemployment after 2008 October Economic Crisis postponed the expected improvements from reforms. Also reduce had not appear in expenditures reducing. Despite all negative results, the reform has the potential to allow reception of expected positive results.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :