Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

SGD Sosyal Güvenlik Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal güvenlik kavramı ve sosyal güvenlik ilkeleri

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
340
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, toplumda sosyal güvenlik sistemlerinin amaçlarını ve işlevlerini açıklamaktadır. Sosyal güvenlik sistemlerinin temel amacı, gelir azalışı ve/veya harcama artışı yaratan sosyal risklere karşı vatandaşları korumaktır. Sosyal güvenlik sistemleri, Sanayi Devrimi'nin neden olduğu oldukça önemli ekonomik, sosyal ve politik değişimler sonucu ortaya çıkmıştır. Sonraki süreçlerde ise, sistemlerin kapsamı kişi ve koruma sağlanan riskler açısından gelişmiştir. Genel olarak sosyal güvenlik hizmetleri, sosyal sigorta ile sosyal yardım ve hizmetler olmak üzere iki kanaldan sağlanır. Sosyal koruma açısından hangi kanal seçilirse seçilsin, çağdaş sosyal güvenlik sistemleri için önemli olan unsurlar, evrensellik ve gelirin yeniden dağılımı ile ortaya çıkan sosyal adaletin sağlanmasıdır.

Özet İngilizce :

This study is aimed at clarifying aims and functions of social security systems in society. The main aim of social security systems is protect to citizens against social risks which create income decay and/or expenditure growth. Social security systems emerged as results of tremendous economic, social and political changes created by Industrial Revolution. At a subsequent process, social security systems were developed in terms of scope (personal and risks) covered by systems.In general terms, social security services provided via two main channels: Social insurance and social assistance and services.Whatever channel selects to provide social protection, the most important elements for contemporary social security systems are universalism and social justice created by redistribution of income.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :