Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

SGD Sosyal Güvenlik Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sağlık hizmetlerinin finansman modelleri: sosyal sağlık sigortasının türkiye de gelişimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü1
Görüntülenme :
354
DOI :
Özet Türkçe :

Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve sağlık harcamalarının ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyinden aldığı pay her ülkede tartışılmakta ve sağlık politikalarını belirleyenlerin gündemlerindeki en önemli konular arasında yer almaktadır. Hangi finansman ve sunum yöntemini benimserse benimsesin temel amaç, her ülkede sağlık hizmetlerinin kabul edilebilir bir kalite ve erişim düzeyinde hakkaniyetli ve verimli bir şekilde sunumu olmalıdır. Türkiye'de de sağlık hizmetlerinin sunum ve finansmanı ile ilişkili düzenlemeler özellikle 2003 yılından sonra "Sağlıkta Dönüşüm" programı ile birlikte ivme kazanmış ve hizmetlerin hem sunumunda hem de finansmanında radikal değişiklikler gerçekleşmiştir. Bu makalenin amacı Türkiye'de sağlık hizmetlerinin finansmanında ağırlıklı olarak kullanılan yöntem olan sosyal sigorta modelini teorik boyutları ile ortaya koymak olarak belirlenmiştir. Bu amaçla ilk olarak sağlık hizmetlerinin finansmanında kullanılan yöntemler çeşitli boyutları ile ele alınmış daha sonra sosyal sağlık sigortasının dünyada ve Türkiye'de gelişimi irdelenmiştir. Makalede ayrıca, sosyal sağlık sigortasının örgütlenmesi ile ilgili temel konular ele alınarak Türkiye'deki mevcut uygulamalar değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

Health care financing and share of health expenditures in the economic wellbeing of countries have long been among the priority topics of policy makers' agendas. Regardless of the selected method of health care provision and financing, the main goal should be to provide health care services with an acceptable quality, accessibility, efficiency and effectiveness. The Turkish health care system has witnessed a radical transformation process since the "Health Transformation" program after 2003 and radical changes have been made both in the provision and financing of heath care services. This article aims to present the theoretical aspects of social health insurance adopted as the main financing model of the Turkish health care system. First, different models of health care financing are elaborated in detail followed by an analysis of the development of social health insurance in Turkey. The article also focused on the organizational issues of social health insurance and presented contemporary issues in the Turkish system.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :