Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

SGD Sosyal Güvenlik Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Milli korunma kanunu versus 3008 sayılı iş kanunu: emeği denetim altına alan ve sermaye birikimini destekleyen bir kanun

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi1
Görüntülenme :
470
DOI :
Özet Türkçe :

Milli Korunma Kanunu 1940 yılında, İkinci Dünya Savaşı sürecinde oluşabilecek sosyo-ekonomik sorunlara karşı,  1936  tarihli  3008  sayılı  İş  Kanunu’nu  etkisizleştirmek pahasına  çıkarılmış  bir  kanundur.  Hükümete olağanüstü yetkiler veren bu kanun, gerek sermaye gerekse işçi sınıfına yönelik birtakım olumsuz hükümler içermekle birlikte, zaman içinde işçi sınıfını denetim altına alarak sermaye birikim sürecinin bir unsuru haline dönüştürmüştür. Zorunlu çalışma, çalışma süreleri ve çalışma yaşına ilişkin bir takım olumsuz düzenlemeler dönem  içinde  ortaya  çıkan  karaborsacılık  ve fiyat  artışlarıyla birleşince  sermaye  sınıfı  savaş  döneminden oldukça kazançlı çıkmıştır. Dolayısıyla, 3008 sayılı İş Kanunu’na tezat düzenlemeler içeren Milli Korunma Kanunu emeği denetim altına alan ve sermaye birikimini destekleyen bir yöne uzanmıştır. 

Özet İngilizce :

National Prevention Act, is an Act which enacted for the reason of that social and economic problems that could be occur in The Second World War process, at the cost of disabling of the Labour Law Number 3008 on 1936. This Act, which authorised extraordinary power to the goverment, although containing several negative provisions for  both  capitalist  class  and  proletariate,  become  a  fact  of   capital  accumulation process  while proletariate was put down. Capitalist class got the better of the war process, when some negative provisions related compulsory labour, working time and working age met with black-marketeering and price increases. Therefore, National Prevention Act that contained contrast provisions to Labour Law Number 3008 reposed in a way which put down labour and supported capital accumulation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :