Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

SGD Sosyal Güvenlik Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal sosyal sorumluluğun değiştirdiği çalışma kavramı ve yeni bir çalışma alanı olarak sosyal girişimler

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
402
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalenin yazılış amacı; çalışma kavramının yaşadığı değişim sürecinde kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının etkisini tartışmak ve üçüncü sektörün artan önemiyle birlikte devam eden süreçte sosyal girişimleri yeni bir çalışma alanı olarak değerlendirmektir. Çalışma kavramı geçmişte olduğu gibi bugün de bir değişim süreci içerisindedir. Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının gelişimiyle başlayan bu değişim süreci, üçüncü sektörde yaşanan gelişmeler ve nihayet sosyal girişimlerin tarih sahnesine çıkmasıyla birlikte çalışma kavramında yeni anlam arayışlarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bir yandan toplumların kalkınmasında önemli roller üstlenirken, diğer yandan yüzyıllardır toplumların alışagelmiş davranışlarını değiştirerek ve bir takım ezberleri bozarak köklü dönüşümlerin yaşanmasına zemin hazırlayan sosyal girişimler; günümüzde girişimciliğin yalnızca ticari alanda, çalışmanın ise yalnızca gelir amacıyla yapılabileceği yönündeki geleneksel anlayışı değiştirmekte ve bu anlayış doğrultusunda yeni bir çalışma alanı yaratmaktadır.

Özet İngilizce :

Purpose of writing this article is; to discuss the effect of corporate social responsibility understanding and evaluate social enterprises as a new field of working environment with the increasing importance of third sector. Employment concept is in a period of change, just like it was in the past. This period of change, starting with the development of social responsibility understanding, has caused to new pursuits for a new meaning in employment concept with the appearance of social enterprises. Social enterprises which paved the way for radical changes by changing accustomed behaviours and breaking the routine while playing an important role in development of nations; is changing the traditional understanding that the enterprises are only commercial and employment is only for a revenue, and creating a new field of study in accordance with this understanding.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :