Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

SGD Sosyal Güvenlik Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güvenceli esneklik kavramı ve türkiye’de güvenceli esnekliğin belirleyici değişkenleri

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
334
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Türkiye'de işgücü piyasasında güvenceli esneklik kavramının uygulanmasını belirleyen değişkenleri analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma üç bölüm içinde planlanmıştır. Türkiye'deki durumun incelenmesinden önce, literatürde güvenceli esneklik kavramıyla ilgili birkaç nokta giriş bölümünde ele alınmıştır. İkinci bölüm çalışmanın ana hipotezine odaklanmıştır ve iki alt bölümden oluşmaktadır. İlk alt bölümde, Türkiye'de yedinci kalkınma planı döneminden itibaren güvenceli esneklik kavramı dikkate alınmıştır. İkinci alt bölümde, ekonominin ve işgücü piyasasının yapısal karakteristikleri güvenceli esnekliği belirleyen değişkenler olarak kabul edilmiştir. Yorumlar, üçüncü bölümde yer almaktadır.

Özet İngilizce :

This study is aimed to analyze the determining indicators for application of flexicurity in labour market in Turkey. It is planned in three chapters. Before examining the attainment of this in Turkey, few points related to the concept of flexicurity in literature are taken in introduction. The second chapter focuses on the main hypothesis of the study and it has two sub-chapters. In the first sub-chapter, the background of flexicurity concept has been considered since the seventh development plan's period in Turkey. The structural characteristics of economy and labour market in Turkey have been accepted as the determining parameters of flexicurity in the second sub-chapter. Main conclusions have been provided in the chapter three.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :