Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

SGD Sosyal Güvenlik Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ev kadınlarının sosyal güvenlik sistemine ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Karabük Üniversitesi 1, Hacettepe Üniversitesi 2
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada ev kadınlarının ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemine (SGS) yönelik görüşlerini belirlemek amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini Karabük ilinde yaşayan ev kadınları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemine 740 evli veya bekar ev kadını alınmıştır. Verilerin analiz edilmesinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı  sıra T-Testi  ve Varyans Analizi  (ANOVA)  kullanılmıştır. Araştırma  sonucunda  kadınların %59.1’inin SSK’na (Sosyal Sigortalar Kurumu) üye oldukları belirlenmiştir. Ev kadınları arasında sosyal güvenlik sisteminden eşlerinin üzerinden yararlanabildiğini belirtenlerin oranı yüksektir (%81.4). Ayrıca çalışmaya katılan kadınların %32.3’ünün SGS hakkında hiç bir bilgisinin olmadığı bulunmuştur. Kadınların SGS’ni güven verici bulma ve SGS’nin ev kadınları için yapmış olduğu çalışmaları yeterli bulma durumları ile aylık gelir düzeyi arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak önemli olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda çalışmaya katılan ev kadınlarının SGS’ne yönelik memnuniyet düzeyleri (M=3.7, SS=0.8) ortalamanın üstündedir. Çalışmada kadınların sosyal güvenlik sistemine yönelik memnuniyet düzeyleri ile yaş ve aylık gelir düzeyi arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur.

Özet İngilizce :

This research aims to study the views of house wives on Turkish Social Security System (SSS). Participants in the study consist of housewives residing in Karabuk. In total, the research sample includes740 single or married house wives. are. Beside descriptive statistics, T-test and one way variance analysis (ANOVA) are used in analysis of the data. Results indicated that 59.1% of housewives have are a Social Security. Among the housewives, (81.4%) indicated that they benefit from spouses’ from social security which is considerably high. It is found that one third (32.3%) of housewives do not have any knowledge about SSS. It was observed a statistically significant relationship between the states of rely on the social security system and the consideration that the work is done for homemakers is enough. At the same time, satisfaction level to SSS of housewives from SSS is above the average. Analysis shows there is a significant difference of satisfaction level from services provided by the SSS depending on age and monthly income of housewives.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :