Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sûfî Araştırmaları-Sufi Studies

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yiğitbaşi velî ahmed şemseddîn-i marmaravî’de aşk

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
275
DOI :
Özet Türkçe :

Eserleri dikkatle incelendiğinde, Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî'nin aşk kavramını, tasav-vufun temel esaslarıyla iç içe geçmiş vaziyette ve bu esasları açıklar tarzda ele aldığı görülmektedir. İçinden geldiği tasavvuf geleneğine bağlı kalarak yaratılışı (tecellî) aşk ile açıklayan Marmaravî, bu kavramı varlık, vahdet, mârifet, zikir, hayret, cezbe, fakr, gınâ, fenâ ve bekā gibi hem tasavvuf düşüncesi, hem de seyr ü sülûk açısından merkezî konumda bulunan kavramlarıyla bağlantılı olarak anlatmaktadır.

Özet İngilizce :

When examined carefully, the notion of agape in the works of Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî is intertwined with the basic tenets of Islamic mysticism. He handles this notion in a way that provides explana-tion to these principles. In line with the mystical tradition he belongs, Marmaravi uses the term agape to ex-plain the creation. At the same time, he explicates this notion inter-related with the other central mystical terms such as al-wahdath, al-marifat, az-zikir, al-fakr, al-gina, al-fana and al-baka.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :