Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sûfî Araştırmaları-Sufi Studies

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şeyh şa‘bân-i velî’nin türbesi etrafinda oluşan inanç ve uygulamalari

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi1
Görüntülenme :
337
DOI :
Özet Türkçe :

Tarih boyunca birçok uygarlıga ev sahipligi yapan Kastamonu, kültür ve sanat zenginligi bakımından Anadolu’nun önemli kültür merkezlerinden biridir. Yetistirdigi birçok din büyügü ile evliya sehri olarak da bilinmektedir. Kastamonu’daki dinî sahsiyetlerin basında gelen Seyh Sa‘bân-ı Velî, 15.yüzyılın son çeyregi ile 16.yüzyılın üçüncü çeyregi arasında yasamıs ve Halvetîlik’in Sa‘bâniyye kolunun kurucusudur. O, sadece yasadıgı dönemde degil vefâtının üzerinden yıllar, asırlar geçtikçe insanların gönlünde sevgisi ve saygısı artan bir Allah dostudur. Bu bakımdan Seyh Sa‘bân-ı Velî’nin kerâmetleri aradan uzun zaman geçmesine ragmen günümüze kadar hem yazılı hem de sözlü sekilde ulasmıstır.

Velîlerin yasarken ortaya koydukları kerâmetleri ve himmetlerinin öldükten sonra da devam edecegi, insanlara her türlü maddî ve manevî yardımlarda bulunacagı inancı, halk arasında hâlâ devam etmektedir. Bundan dolayı insanlar arasında Seyh Sa‘bân-ı Velî’nin türbesi etrafında birçok inanç ve uygulama ortaya çıkmıstır. Bu yazıda önce Seyh Sa‘bân-ı Velî’nin hayatı hakkında kısa bir bilgi verilmekte sonra kerâmet, menkâbe kavramları ve Menâkıb-ı Sa‘bân-ı Velî isimli eser üzerinde durulmaktadır. Diger baslık altında söz konusu Velî’nin türbesi etrafında ortaya çıkan inanç ve uygulamalar ele alınmaktadır. Son baslıkta ise Seyh Sa‘bân-ı Velî’nin türbesinin toplum üzerinde ne gibi etkisinin olduguna deginilecektir. Böylece bu inanç ve uygulamaların hangilerinin unutuldugu hangilerinin ne sekilde devam ettigi ve insanlar üzerindeki tesirleri tespit edilmis olacaktır.

Özet İngilizce :

Kastamonu hosting many civilisations throughout the history is one of the important culturel centres with its culture and art in Anatolia. Sheik Sa‘bân-ı Velî who is the prominent person in Kastamonu lived between the last quarter of 15th century and the third quarter of 16th century, and he is the founder of Halvetîlik’s Sa‘bâniyye branch. He is the man of God to whom people’s love and respect have been getting greater since his time. Therefore his miracles have reached today both orally and in written forms in spite of years.

The belief that saints miracles and favour continue even after their deaths, they help people materially and spiritually, is still common among people. Hence, there emerged many practics and beliefs around Sheik Sa‘bân-ı Velî’s shrine. In this article firstly brief information is given about Sheik Sa‘bân-ı Velî’s life and then about miracle and anecdote concepts and Menâkıb-ı Sa‘bân-ı Velî called work has been

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :