Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sûfî Araştırmaları-Sufi Studies

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şeyh nasûh efendi ve hadîs risâlesi üzerine

Yazar kurumları :
Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
452
DOI :
Özet Türkçe :

Abdülmecîd b. Şeyh Nasûh et-Tosyevî, başta tefsir olmak üzere çeşitli ilim dallarında çok sayıda eser veren çok yönlü bir kişidir. Hakkındaki bilgiler eserlerinden öğrenilenler ve rivâyetlerden ibârettir. Tasavvufî bir çevrede yetişen Şeyh Nasûh Efendi bilimin gereğine, yararına ve önderliğine inanmış bir kişidir. Aslen Tosyalı olmasına rağmen tasavvufî eğitimini Şeyh Tâcüddin İbrahim Karamânî’nin yanında tamamlamış, daha sonra Bursa’daki Zeyniyye Tekkesi’nde üç yıl şeyhlik yapmıştır. Hayatının son yıllarını memleketi Tosya’da geçirmiş ve orada ölmüştür. Şeyh Nasûh Efendi’nin ölüm tarihiyle ilgili rivâyetler muhteliftir. Şeyh Nasûh Efendi, eserlerinin çoğunda kendini Abdülmecîd bin eş-Şeyh Nasûh bin İsrail olarak tanıtmış, kaynaklar da onu âlim, müfessir, sûfî gibi sıfatlarla anmışlardır. Eğitimi hakkında kaynaklarda bilgi bulunmayan yazarın bir eserinin sonundaki “H. 931 Kostantiniyye” kaydından bir ara İstanbul’da bulunduğu ve İstanbul’un eğitim için sunduğu nimetlerden yararlandığı söylenebilir. Kurân ve hadîsler ışığında insanların mutlu ve huzurlu yaşayıp dünya ve âhiret saâdetine ulaşmaları için dinîtasavvufî eserler yazmıştır. Şeyh Nasûh Efendi hadîs açıklaması ile ilgili de bir eser yazmış, bu eserde 15 hadisi açıklamıştır. Şeyh Nasûh Efendi bu eserde farklı konularda 15 hadîsin önce metnini zikretmiş, sonra hadîslerin açıklamalarını yapmıştır. Şeyh Nasûh Efendi hadîsleri yalın ve anlaşılır bir dille açıklamış, bu ifade tarzında okuyucu kitlesini geniş tutmasının etkisi olmuştur. Yazarın bu eseri yazmasında Hz. Al’i’ye isnâd edilen hadîs öğretimi ile ilgili bir hadîsin etkisi olduğu söylenir.

Özet İngilizce :

Sheikh Nasuh Tosyevî, various branches of learning to be construed in a number of works, particularly a multi-faceted person. Consists of information about the works and rumor has learned. Master of science, the need to grow in an environment of Sufi Sheikh Nasuh, and for the benefit of a person who believes in the leadership. Although originally from Tosya, Tâcüddin Sheikh Ibrahim Karamani next to the spiritual education completed three years later sheikh has in the Bursa Zeyniyye’s Tekke. Tosya spent the last years of his life, and died in his hometown. Narrations about the history of the death of Sheikh Nasuh Efendi different. Nasuhi Sheikh Effendi himself reigns of his works is introduced as the son of Israel, the son of the shaykh Nasuhi, resources, her scholars, commentators, commemorated with adjectives such as Sufi. No information about the author of a work of literature at the end of training "H. 931 Kostantiniyye "in Istanbul, where a break in recording and benefit from the advantages of Istanbul can be said for education. In the light of Quran and traditions of people living in a happy and peaceful world and to achieve happiness in the hereafter wrote religiousmystical artifacts. A description of the works on Hadith Shaykh Effendi wrote Nasuhi, 15 hadith explained in this work. Lord Sheikh Nasuh 15 different issues in this work, the text of the Hadith directly mentioned before, the traditions have descriptions. Lord Sheikh Nasuh simple and understandable language traditions explained, in the this phrase has been the effect. İt the said that at the write author’s this work to related Hz. Ali the teaching of hadith to be effect.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :