Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sûfî Araştırmaları-Sufi Studies

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sertârik mesnevîhân şefik can dede’nin mesnevî üzerine çalışmaları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı 1
Görüntülenme :
290
DOI :
Özet Türkçe :

Mutasavvıf, âlim, edip, bir babanın ilgi ve terbiyesiyle daha çok küçük yaşlarda Hz. Mevlânâ, Şeyh Sâdi ve Hâfızın beyitlerini ezberleyerek büyüyen Şefik Can, Mevlevîlik içerisinde çok önemli bir makam teşkil eden Mesnevîhânlığın, yüzyılımızdaki icâzetli en son temsilcisidir. Tüm hayatını Hz. Mevlânâ ve eserlerine adayarak geçiren bu güzide insan ilk önemli mânevî eğiti-mini ve Mesnevîhânlık icâzetini Tâhirü'l-Mevlevî'den almıştır. Hayatının en kemal devresi olan altmış do-kuzla doksan dört yaşları arasında tamamlamış olduğu Mesnevî ile ilgili tüm çalışmalarında çağımız insanının en kolay bir şekilde Mesnevî'den faydalanmasını amaçlamıştır. Şimdiye kadar yapılan tüm Mesnevî şerh ve tercümelerinden oldukça farklı bir konuma sahip olan, Mesnevi tercümesinde; farklı sayfalar arasına dağılan hikaye ve konuları bir araya getirerek, beyitleri kendi içerisinde şerhli olarak tercüme etmiştir. Şefik Can'ın Mesnevî dışında Hz. Mevlânâ'nın Divân-ı Kebîr-i, Rubâîleri, Hayatı Şahsiyet Fikirleri ve Mitoloji üzerine de çeşitli eserleri yayımlanmıştır. Biz bu tebliğimizde Sertârik Mesnevîhân Şefik Can Dedemizin Mesnevî üzerine yapmış olduğu ça-lışmaların hazırlanışı, amacı, üslubu ve Mesnevî'yi okumada okuyuculara sunmuş olduğu kolaylıklar üzerin-de duracağız.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Şefik Can a Sufi teacher and literary scholar who was raised with utmost care by his Father, memorizing the poems of Maulana, Hafiz and Sadi, was the last formally appointed Mesnevihan * in this century. This uniquely distinquished man who has devoted his entire life to Maulana and his poetry, received his formative education and his Mesnevihan endorsement (icazet) from Tahirü-l Mevlevi. Şefik Can's unadorned translation of the Mathnawi coincides with his 'learned years' which were the last 25 years of his life from the age of 69 to 94 and aimed to provide the comtemporary readers to benefit from the wisdom of the Mathnawi with relative ease. In his translation of Mathnawi which has a unique place amongst all the other translations and annotations done before, he has compiled the stories and added valuable annotations to clarify the verses. Apart from the Mathnawi, many other books of Şefik Can have been published including Divan-ı Kebir, the Quatrains and the life and teaching of Maulana. In our humble presentation today, we will dwell on the invaluable work our beloved Mesnevihan Dede Sefik Can has devoted to the Mathnawi, the the manner in which the translation was done ; the style he adopted and how it aims to provide a relative convenience for readers to understand this Masterpiece. Mesnevihan is a title given to the masters who have acquired the knowledge and insight to be able to teach others.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :