Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sûfî Araştırmaları-Sufi Studies

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mevlevîlik kültürüne katkı: mesnevî şerhleri projesi

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
286
DOI :
Özet Türkçe :

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin Mesnevî-yi Ma'nevî'si Türk edebiyatında en çok şerh edilen eserler-dendir. Gerek metni gerekse şerhleri, Mevlevîlik kültürü için son derece önem arz eden ilk el kaynaklardır. Bu vesileyle henüz gün yüzüne çıkmamış klâsik Mesnevî şerhlerini ilmî usullerle hazırlayarak ilgililerinin istifadesine sunmanın ve arûz/imlâ husûsiyetlerine dikkat ederek Lâtin alfabesiyle bir Mesnevî metni ortaya koymanın gereği açıktır. Bu çalışmada Mesnevî metni ve şerhleri üzerine hazırlanan projenin taslağı verilecektir.

Özet İngilizce :

Mevlânâ Jalaluddin Rumi's Masnavi'l Ma'nevi is one of the most commented Turkish literatureworks. Both the text and commentaries are extremely important first-hand sources for the Masnavi culture. On this occasion, it is obviously essential to deliver to the persons interested the uncovered classical Masnavi commentaries prepared with scientific procedures and to put out a text in Latin alphabet making sure of prosody/ spelling. In this study, the draft of the project prepared on Masnavitext and commentaries will be presented.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :