Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sûfî Araştırmaları-Sufi Studies

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hukuk ahlâk ilişkisi bağlamında tasavvuf ve mesnevî

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
253
DOI :
Özet Türkçe :

Sağlam bir medrese öğrenimi gören Mevlânâ tasavvuf yoluna girdikten sonra da uzun süre medresede hocalık yapmış bir âlimdir. Dolayısıyla zahirî dinî ilimlerde de kendi çağının önde gelenlerindendi. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri olan Mesnevî'de bazı fıkhî konular da yer almaktadır. Burada konular bir ahlakî olgunlaşma süreci içeri-sinde ele alınmaktadır. Bu çalışmada Mesnevî'de yer alan hukukla ilgili bazı konuların Mevlânâ tarafından ahlakla ilişkisi bakımından nasıl ele alındığı gözler önüne serilmeye çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

Rumi, who had been educated in madrassa, continued to be a master in madrassa after he'd become a Sufi mys-tic. Therefore he was one of the leading theologians among his contemporaries. There are a number of subjects of fikh in Mathnawi, which is a "tafseer" of the Koran. These subjects are told with an ethical approach. In this study, it is pointed out that Rumi studied some matters of Islamic law through their relation with moral values.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :