Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sûfî Araştırmaları-Sufi Studies

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ganem dede ve ankaravî’nin şerh-mesnevî’sine katkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi1
Görüntülenme :
307
DOI :
Özet Türkçe :

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin en önemli eseri sayılan Mesnevî-yi Ma’nevî ve bu eserin çesitli dönemlerde yazılmıs serhleri müstakil bir edebî-tasavvufî literatür olusturacak seviyeye ulasmıstır. Bu eserler Mevlevîligin kural ve geleneklerine, Mevlevîligin her dönemdeki temsilcilerine ve diger Mevlevî kaynaklarına yer vermenin yanında yazıldıkları devrin idarî, dinî ve içtimaî hayatına dair kimi bilgileri barındırması açısından önem arz etmektedir. Söz konusu Mesnevî serhleri arasında en meshur olan eser, XVII. yüzyılda yasamıs Mevlevî seyhi İsmâîl Rusûhî-yi Ankaravî’ye aittir. İsmâil Rusûhî-yi Ankaravî, Serh-i Mesnevî basta olmak üzere kaleme aldıgı eserlerin hemen tamamında Mevlevîlik kültürünü ve bu tarikatın sart ve geleneklerini ele almıs, tarikatın isleyisini sistematik hâle getirmistir. İsmâîl Rusûhî-yi Ankaravî’nin meshûr eseri Serh-i Mesnevî’nin te’lîfine vesîle olan önemli âmillerden biri de Ankaravî’nin manevî evlâdı ve mürîdi Ganem Dede’dir. Kaynaklarda hayatına dair ayrıntıların daha ziyade menkıbevî oldugu görülen Ganem Dede, yeni dogmus bir bebek olarak Galata Mevlevîhânesi’nin kapısına bırakıldıgı zamandan ölümüne kadar seyhi ve manevi babası İsmâîl Rusûhî-yi Ankaravî’nin yanından ayrılmamıstır. Serh-i Mesnevî te’lîf edilirken kitabet/tashih islemlerini yürütmüs, eserin tamamlanması için ugrasmıstır. Bu çalısmada Ganem Dede’nin tarihî/menkıbevî hayatına deginilip Serh-i Mesnevî’nin te’lîfinde üstlendigi önemli role ve serhe yaptıgı katkılara temas edilecektir. Çalısmanın sonundaki Ek bölümünde klâsik biyografi kaynaklarında Ganem Dede’nin anlatıldıgı kısımların yeni alfabeye aktarılmıs hâlleri bulunmaktadır.

Özet İngilizce :

Mesnevî-yi Ma’nevî, that is the most important work of Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî and its comments that was written in various terms in, came to that extend of creating a distinct literalsufistic literature. These works are important because, as well as including informations about rules and traditions of Mevleviyeh, agents of Mevleviyeh in every term and Mevlevî sources; these works also include partial informations about the administrative, religious and social life of the term they have been written in. The most famuous work among that kind of Mesnevî comments belongs to Mevlevî Sheik İsmâîl Rusûhî-yi Ankaravî who lived in 17th century. İsmâîl Rusûhî-yi Ankaravî dealed with culture of Mevleviyeh and conditions and customs of this religion in all his works especially in Comment of Mesnevî and also systematized process of religion. One of the important reasons that conduced to writing of ‘Comment of Mesnevi’ which is the famous work of İsmâîl Rusûhî-yi Ankaravî is Ganem Dede who is adopted child of Ankaravî and his follower. Ganem Dede about whom the sources are mostly legends never moved away from his sheik and godfather İsmâîl Rusûhî-yi Ankaravî since he was left in door of Galata Mevlevî House when he was just born and until he died. He conducted literary composition/revision persuits of Comment of Mesnevî while it was being written in and strived to complete the work. In this study, after touching on historical/epical life of Ganem Dede, his important role that he undertook by writing of Mesnevi Comment and his contribution to comment will be touched on. In additional part at the end of the study, there are informations told about Ganem Dede in classical biography source in new alphabet version.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :