Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sûfî Araştırmaları-Sufi Studies

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avnî divanında gönül

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
371
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, XV. yüzyılın sultan şairlerinden olan Avnî'nin divanında yer alan gönül keli-mesi tasnif ve tahlil edilerek incelenmiştir. Bu çalışma için, Prof. Dr. Muhammed Nur Doğan'ın, Fatih Millet Kütüphanesi Manzum 305 numarada bulunan el yazması nüshayı esas alarak yayınlamış olduğu Fatih Divanı ve Şerhi adlı eseri esas alınmış; burada gönül kelimesinin geçmiş olduğu beyit ve bendler tek tek ele alınarak incelenmiş ve tahlil edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma dört ana, yirmi yedi alt başlıktan ve bir adet tablodan oluşmaktadır. İlk ana başlık, gönülle ilgili teşbih ve mecazlara ayrılmış, diğer üç başlıkta da gönülün herhangi bir teşbih unsuruna dâhil edilemediği, farklı kullanımlara sahip olduğu beyit ve bendler ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, the word, "gönül" which takes place in the diwan of Avni, who is one of the sultan poets in 15th century was examined by being classfied and analyzed. Thework, "Fatih Divanı ve Şerhi", which Prof. Dr. Muhammed Nur Doğan published by predicating on the manuscript copy that takes place in the number 305 of the department where poem books take place was handled for this study, and theverses and bends that the word,"gönül" takes place were handle dand tried to be analyzed. This study consists of 4 main categories, 27 subcategoriesand 1 chart. The first main category is about similitude and metaphor on "Gönül", and in the other three ones, theverses and bends which "gönül" is not included in metaphor and which has different use was handled.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :