Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Seyahat ve Otel İşletmeciliği

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizmde plan - politika yaklaşımları ve türkiye turizmi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi1
Görüntülenme :
431
DOI :
Özet Türkçe :

Turizmde planlama ve politika, bu sektörden beklentisi olan bütün ülkeler için yüksek derecede önemlidir. Turizmin ekonomideki çok sayıda sektörle etkileşim içinde bulunması, yarattığı olumlu ve olumsuz etkiler, kaynakların uzun dönemli korunma gerekliliği, turizm yatırım maliyetlerinin yüksekliği, giderek artan rekabet karşısında etkin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin tasarlanması turizm faaliyetlerinin bir plan ve politika dâhilinde yürütülmesini zorunlu kılar. Bu durum Türkiye turizmi açısından da geçerliliğini korumaktadır. Turizmde planlama ve politika Türkiye turizm gündeminin her dönem ön sıralarında yer alan en tartışmalı başlıklarından biri olmaya devam etmektedir. Turizmde dünyanın önemli çekim merkezlerinden biri olan ülkemizde plan ve politika tartışmalarının yoğunlaştığı noktalar ve çoğu zaman karşılaşılan çözümsüzlüklere yönelik irdelemeler bu çalışmanın temel konusudur. Buna göre çalışma, plan ve politika üzerine yapılmış diğer çalışmalardan faydalanarak “Turizm Plan ve Politikasında Genel Çizgiler” ve “ Türkiye Turizminde Plan ve Politika” olmak üzere iki alt başlıktan oluşmaktadır. İlk alt başlıkta plan ve politika oluşturma süreç ve özellikleri özetlendikten sonra konu Türkiye’deki uygulamalarla ilişkilendirilmeye çalışılmakta ve buradan hareketle de öneriler geliştirilmektedir.

Özet İngilizce :

Policy and planning in tourism is the pivotal fact for all countries whose expectations are highly serious about that sector. The interaction of tourism with the other sectors of economy, both positive and negative effects of tourism, the necessity of protection of sources in long term, the high level cost of tourism investments, efficient marketing and advertising are some of the factors which affect the necessity of the policy and planning in tourism. This is also valid in Turkish tourism industry. Policy and planning in tourism is one of the most debated subjects in Turkish tourism agenda. The aim of this study is, to reflect the common points which are the key facts of tourism policy discussions and also examine the existence of impasse situations. Thus, this article - which is constituted by the help of other references-has two main subtitles: “The General Perspectives in Tourism Planning and Policy” and “Planning and Policy in Turkish Tourism”. Throughout the first subtitle, the development of the policy and planning in tourism and also their characteristics will be summarized. Moreover, applications of tourism policy in Turkey are going to be evaluated in this scale and some suggestions will be improved.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :