Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Seyahat ve Otel İşletmeciliği

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizm işletmeciliği öğrencilerinin turizm sektöründe cinsiyete dayalı ayrımcılık konusuna ilişkin tutumlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı1, Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu2
Görüntülenme :
450
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, turizm işletmeciliği öğrencilerinin turizm sektöründe çalışan kadınlara yönelik ayrımcı uygulamalara ilişkin tutumlarının ortaya çıkarılması ve erkek ve kız öğrenciler açısından bu tutumların farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırma yöntemi olarak bir durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan Nicel araştırma yaklaşımlarından Tarama modeli kullanılmıştır. Turizm işletmeciliği 3 ve 4. sınıfta öğrenim gören ve en az 6 ay sektör tecrübesi olan 126 üniversite öğrencisinden sınıf ortamında doldurulan anket yoluyla veri toplanmıştır. Yapılan analizlerde öğrenciler terfi ve atamalarda ayrımcılık yapıldığını belirtmişlerdir. Kız öğrenciler erkek öğrencilere oranla daha yüksek seviyede terfi ve atamalarda kadınlara ayrımcılık yapılıyor demektedir. Kadınların yönetim kademesinde az yer almalarının nedeni olarak aile sorumluluklarının kariyerlerinin önüne geçmesi görülmüştür. Bu ifadeye ise erkek öğrenciler, kız öğrencilere göre daha yüksek seviyede katılmaktadırlar. Öğrenciler kadın çalışanların hamile olmalarının işe alınırken işverenin tercihini olumsuz etkilediğini düşünmektedir. Bu düşüncede kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of the study is to explore the attitudes of tourism management students toward discriminatory practices against women and to determine whether these attitudes differ according to gender. The data were collected through a questionnaire from 126 junior and senior tourism management students who had at least 6 months industry experience. The students believed discriminations have been done in the area of promotions and job assignments. Female students believed higher levels of discriminations have been made in the area of promotions and job placement against women than did male students. The reason behind less than considerable and few women's presence in management positions has been deemed to be family responsibilities taking priorities over their careers. Male students have been found to agree with this very statement at a higher level relative to female students. The students think that female employees are adversely affected during job recruitments at times of pregnancy; there have been no significant differences between females and males in this opinion.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :