Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Seyahat ve Otel İşletmeciliği

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turist rehberlerinin pazarlama bilgisi toplama davranışları

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu1
Görüntülenme :
316
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde bilgi yöneticiler için gittikçe daha erişilir hale gelmektedir. Ancak, etkin kararlar için bilginin miktarından çok niteliği önem taşımaktadır. İşletme üst yönetimi için yararlı bir karar destek aracı olan Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) nitelikli bilgi akışını amaçlar. Turizm işletmeleri de pazarlama bilgisi toplamada PBS’den yararlanabilir ve personelin desteğini alarak kaliteli bilgiye ulaşabilir. Bu çalışmanın amacı profesyonel turist rehberlerinin çalıştıkları seyahat acentalarına pazarlama bilgisi sunma davranışlarını ampirik yöntemle incelemektir. Çalışma Ege Bölgesi’nde faal olan turist rehberlerini kapsamaktadır. Öne çıkan bulgulara göre; turist rehberinin eğitim düzeyi ve iş deneyimi arttıkça acentalara nitelikli pazarlama bilgisi sunma davranışı da artmaktadır. Ayrıca, rehberlerde pazarlama bilgilerini işletmeye sunma eğiliminde cinsiyetler arası fark bulunmaktadır. 

Özet İngilizce :

I nformation seems more accessible for managers in modern times. However, effective decisions focus on quality of information more than its quantity. Marketing Information System (MkIS) seeks continuous flow of quality information as a useful decision support tool for top management. Tourism enterprises may also use MkIS to obtain relevant marketing information. Contribution of personnel to data collection may ease access to quality information. The purpose of this study is to analyze empirically behavioral aspects of tourist guides’ marketing information supply to travel agencies. The study involves tourist guides in Aegean Region (Turkey).According to key findings of the study; data collection behavior is positively related with tourist guides’ education level, work experience. Additionally, gender plays a differentiating role in tourist guides’ marketing information distribution behavior. 

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :