Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Seyahat ve Otel İşletmeciliği

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turist rehberlerinin motivasyonlarına etki eden faktörlerin belirlenmesine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Balikesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu1
Görüntülenme :
428
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada turist rehberlerinin motivasyonlarına etki eden faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Üç grup halinde ele alınan ekonomik, psiko-sosyal ve örgütsel-yönetsel araçların motivasyon üzerinde etkili olup olmadığının belirlenmesi amacıyla anket tekniği kullanılarak turist rehberleri üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Elde edilen veriler, LISREL ile doğrulayıcı faktör analizi, aritmetik ortalama, korelasyon ve regresyon analiz yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda ekonomik, psiko-sosyal ve örgütsel-yönetsel araçların rehberlerin motivasyonları üzerinde etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca psiko-sosyal araçların rehberlerin motivasyonu üzerindeki etkisinin diğer araçlara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The factors affecting the motivation of tourist guides are aimed to determine in this study. In order to determine whether economic, psycho-social and organizational-administrative tools which are considered in three groups have any effect on motivation, a study was conducted on tourist guides with using questionnaire technique. The collected data were analyzed by using confirmatory factor analysis with LISREL, arithmetic means, correlation and regression analysis. Results suggest that economic, psycho-social and organizational-administrative tools are effective in motivating guides. In addition, psycho-social tools have found to be more effective tools than economic and organizational-administrative tools in affecting guides’ motivation.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :