Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Seyahat ve Otel İşletmeciliği

Yıl 2012 , Cilt 9 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turist rehberlerinin iletişim yeterlilikleri: kültürlerarası bir karşılaştırma

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 1
Görüntülenme :
322
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amacı; turistlerin, rehberin iletişim yeterliliklerine verdikleri öneme ve rehberin iletişim performansına yönelik görüşlerinin faklı kültürlere sahip turistler açısından nasıl algılandığını ve kültürlere göre ne şekilde farklılaştığının incelenmesidir. Çalışmada kültürlerarası iletişim, turist rehberliği ve kültürlerarası araştırmalar ile ilgili yazın taraması yapılmıştır. Daha sonra Antalya'ya paket turlarla gelen Alman, İngiliz ve Rus turistlerin rehberin iletişim yeterliliklerine verdikleri öneme ve rehberin iletişim performansına ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik olarak hazırlanan anket aracılığıyla veriler toplanmıştır. Araştırma sonucunda kültürün, turistlerin iletişim ve turist rehberinin iletişim performansına yönelik görüşlerini etkileyen önemli bir değişken olduğu belirlenmiştir. Bu noktada ortaya çıkan önemli bir başka sonuç ise; İngiliz turistlerin Alman ve Rus turistlere göre turist rehberinin iletişim yeterliliklerine daha fazla önem verdiği ve rehberin performansını daha yeterli gördüğüdür.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to determine the differences of the tourists' perceptions about the importance of tourist guides' communication competence and performance. After a review of literature related to intercultural communication, tourist guiding and cross-cultural research, data were collected through a questionnaire to determine the perceptions of German, British and Russian tourists, which visited Antalya with package tours, about the importance of tourist guides' communication competence and performance. As a result of this study it is found that culture is an important variable that affect the perceptions of tourists about communication and the communication performance of tourist guide. Another important result of this study is that British tourists give more importance to communication and found tourist guides communication performance more sufficient then German and Russian.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :