Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Seyahat ve Otel İşletmeciliği

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sektör beklentileri ve öğrenci niteliklerinin kıyaslanması: önbüro bölümünde eğitim alan meslek lisesi öğrencileri üzerinde bir uygulama

Yazar kurumları :
Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü1, aşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü2
Görüntülenme :
302
DOI :
Özet Türkçe :

Otelcilik ve turizm meslek liselerinin, turizm sektörü tarafından ihtiyaç duyulan temel işgücü kaynağını karşılayan kurumlar olmasına rağmen, sektörün beklediği nitelikte öğrenciler yetiştirmede başarısız oldukları düşünülmektedir. Bu nedenle turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu işgöreni karşılayan bu eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerin sahip olduğu niteliklerinin belirlenmesi ve niteliklerin sektör beklentileri ile kıyaslanması önem taşımaktadır. Nitelikleri belirlemek ve kıyaslamak için öncelikle bu çalışmada Türkiye’deki beş yıldızlı otellerin önbüro departmanlarının sanal iş ilanları incelenerek otel işletmelerinin beklentileri tespit edilmiş ve bu beklentiler ışığında hazırlanan anket aracılığı ile İzmir’de bulunan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri’nin 11. ve 12. sınıfında okuyan öğrencilerin nitelikleri belirlenmiştir. Daha sonra sektör beklentileri ve öğrenci nitelikleri betimsel olarak analiz edilerek kıyaslanmıştır. Kıyaslama sonucunda i) yaş, askerlik, eğitim derecesi ve mesleki deneyim kriterlerinin öğrencilerin otel işletmelerine iş başvurusu yapmalarında engel oluşturduğu, ii) öğrencilerin önbüro programlarını kullanmalarındaki yeterliliklerinin otel işletmeleri yöneticilerinin beklentilerini tamamıyla karşılamadığı tespit edilmiştir. Çalışmanın bulguları doğrultusunda eğitim konusunda çalışan yöneticiler ve gelecek araştırma konuları için öneriler sunulmuştur. 

Özet İngilizce :

While the hotel and tourism vocational schools are considered as the main source of the employees needed by the tourism industry, it is also thought that they fail to educate students with the right qualifications expected in the industry. Therefore it is vital to determine the qualifications of the students at the schools and compare these qualifications with expectancies of the Tourism Industry. In order to determine and compare these qualifications, first it was determined expectancies of the Tourism Industry by examining front desk departments online job advertisements at five star hotels in Turkey and was determined qualifications of the 11 and 12th grade students of hotel and front office department in Anatolia Hotel and Tourism Vocational Schools in Izmir via questionnaire prepared in the light of this expectancies. The needs of hotel industry and the qualifications of students were compared descriptively with in consecutive part. In the result of comparing, it has determined that i) age criteria, status of military service, education level and work experiences are the drawbacks for the students to get application for hotel industry and ii) students’ proficiencies to use front office automation software don’t adequately meet expectations of managers in the hotel industry. In the light of the findings of the study, suggestions for the education policy makers and future research issues are presented.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :