Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Seyahat ve Otel İşletmeciliği

Yıl 2013 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şanlıurfa’ya kültür turizmi kapsamında gelen yerli turistlerin profili, şanlıurfa’yı tercih nedenleri ve karşılaştıkları sorunlar üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi1, Harran Üniversitesi2
Görüntülenme :
371
DOI :
Özet Türkçe :

Bir bölgeye gelen turistlerin profili, geliş nedenleri, ziyaretleri sırasında karşılaştıkları sorunlar ve memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi, pazarlama faaliyetlerinin etkinliği açısından son derece önemlidir. Bu araştırma, bu çerçevede Şanlıurfa’ya kültür turları kapsamında gelen yerli turistlerin profili, geliş nedenleri, ziyaretleri sırasında karşılaştıkları sorunlar ve memnuniyet düzeylerini belirlemek üzere yapılmıştır. Araştırmada kullanılan anket, alan yazından yararlanılarak geliştirilmiştir. Daha sonra anketler, kolayda örnekleme yöntemine kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada geçerli 746 anket sayısına ulaşılmıştır. Araştırma sonrasında, Şanlıurfa’ya gelen yerli turistlerin yarıdan fazlasının evli ve erkek olduğu, yarıya yakınının genç ve en az bir yükseköğrenim diplomasına sahip olduğu belirlenmiştir. Üçte ikisi ilk kez gelenlerden oluşmakta, yarıya yakını bir gece konaklamakta ve ortalama 750.-TL’den daha az ekstra harcama yapmaktadırlar. Yerli turistlerin, Şanlıurfa’ya geliş nedenleri; kültürel nedenler, bilinirlik ve ulaşım kolaylığı faktörlerinden oluşturmaktadır. Yerli turistlerin Şanlıurfa’da karşılaştıkları sorunlar ise, alt yapı sorunları, hizmet yetersizliği sorunları ve turistik ürün sorunları adı altında üç faktörden oluşmaktadır.

Özet İngilizce :

Determining coming tourist profile, coming reasons, problems during the visits and satisfactions levels is extremely important for effectiveness of marketing activities. This research; in this framework, an investigation was mad efor determining to coming tourist profile, coming reasons, problems during their visits and satisfaction levels. Questionnaire used in this study was developed by surveying literature. Then, after the research, 746 usable questionnaires were collected by using simple random method. The result of the analysis indicated that coming to tourist to Şanlıurfa more than half married and men, nearly half young and at least a bachelors’ degree. Two-thirds of tourists is first coming and nearly half of them is one night stayed and spend approximately less 750 TL. While domestic tourist coming reasons is awareness, cultural and transportation easiness; Their problems in Şanlıurfa is infrastructure, insufficient service, touristic product problems.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :