Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Seyahat ve Otel İşletmeciliği

Yıl 2012 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otel işletmelerinin dağıtım kanalı bağımlılık düzeyine göre performanslarının değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi1
Görüntülenme :
417
DOI :
Özet Türkçe :

Otel işletmeleri, genellikle dağıtım kanalına bağımlı olarak çalışmaktadırlar. Dağıtım kanalına bağımlılık düzeyi, otel işletmelerinin performansına pozitif veya negatif etki edebilmektedir. Bu kapsamda, bu çalışmanın amacı, İstanbul'da bulunan otel işletmelerinin dağıtım kanalı aracı işletmelerine bağımlılık düzeylerine göre, otel işletmelerinin performanslarının farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Bu amaçla, İstanbul'da faaliyet gösteren Turizm İşletme Belgesine sahip dört ve beş yıldızlı otel işletmeleri araştırmanın ana kütlesi olarak belirlenmiştir. Araştırma ana kütlesinin ulaşılabilir büyüklükte olması nedeniyle ayrıca bir örneklem belirleme yöntemi kullanılmamıştır. Bu çalışmada, nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve veriler anket tekniğiyle toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 18.0 programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, dağıtım kanalına bağımlılık oranına göre otel işletmelerinin finansal performanslarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermezken, pazarlama performanslarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermekte olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, dağıtım kanalı bağımlılık oranı %20 ile %60 arasında olan otel işletmelerinin performanslarının diğerlerine nazaran daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Hotel enterprises usually run dependent to the distribution channels. The level of the dependence to the distribution channel may affect the hotel performance positively or negatively. In this framework, the aim of this steady is to determine whether firm performance of hotels that are in Istanbul's how's significant differences with respect to the level of dependence to the distribution channel or not. To this aim, the population of the research has been determined four and five star hotels that have the Tourism Operation Certificate in Istanbul. Because of the population of the research is reachable it hasn't been used any sampling method. Quantitative search method has been used in the study and survey technique is preferred to collect the research data. The obtained data is analyzed by using SPSS 18.0 program. As a result, it has been found that while financial performance doesn't show a significant difference with respect to the level of dependence to distribution channel, marketing performance shows a significant difference in the hotel enterprises. Consequently, it has been determined that hotel enterprises that the level of dependence to the distribution channel change between %20 and %60 shows better performance than others.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :