Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Seyahat ve Otel İşletmeciliği

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otel işletmelerinde finansal risk algısı: türkiye’de faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu1, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
331
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerindeki finansal risk algısını, risk unsurlarını, maruz kalınan risk türlerini belirlemektir. Araştırmada, otel işletmelerinin finansal risk algılarını tespit etmek için anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma evrenini, Türkiye'de faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmeleri oluşturmaktadır. Çalışma sonuçlarına göre otel işletmeleri finansal risk algısı; makroekonomik değişkenler, döviz kuru riski, girdi fiyat riski, faiz oranı riski ve yatırım riski olmak üzere 5 boyuttan oluşmaktadır. Ayrıca çalışma sonucunda otel işletmelerinin risk algısının, otel işletmelerinin bölgesine, statüsüne, faaliyet dönemine, toplam gelirlerine ve giderlerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the financial risk perception and risk types of hotel business. In this study, survey technique was used to determine the financial risk perception. The population of the research consists of five-star hotels in Turkey. According the result of the study, hotel companies perceive the elements that affecting financial risk as macro economic variables, exchange rate risk, input price risk, interest rate risk and investment risk. In addition, another result of this study is that financial risk perception of hotel companies shows differences by hotel companies' region, status, activity period, total revenues and expenses.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :