Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Seyahat ve Otel İşletmeciliği

Yıl 2013 , Cilt 10 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel adaletin otel çalışanlarının işten ayrılma niyeti ve işyerinde sapma davranışına etkisi

Yazar kurumları :
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi1, Adnan Menderes Üniversitesi2
Görüntülenme :
372
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada otel işletmelerinde çalışanların örgütsel adalet algılarının örgütsel sapma davranışına ve işten ayrılma niyetine; örgütsel sapma davranışının ise işten ayrılma niyetine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla Didim’de bulunan beş yıldızlı otel işletmelerinde istihdam edilen çalışanlara anket uygulanmış, elde edilen veriler korelasyon ve regresyon analizleri ile değerlendirilmiştir. Araştırmada örgütsel adaletin sadece etkileşim boyutunun örgütsel ve kişilerarası sapma davranışını; dağıtım ve etkileşim adaletlerinin ise işten ayrılma niyetini etkilediği görülmektedir. İşten ayrılma niyetini ise, kişilerarası ve örgütsel sapma davranışı birlikte etkilemektedir.

Özet İngilizce :

In the present study, the effects of organizational justice towards organizational deviance and job quit intention; and, effects of organizational deviance behavior towards job quit intention. Employees in five star hotels in Didim region were selected to fill out questionnaires. Results of regression analysis indicated that only interpersonal justice has an effect on both organizational and interpersonal deviance. Distributive and interpersonal justices also affect job quit intention. It was also found that job quit intention is affected by both organizational and interpersonal deviances.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :