Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Seyahat ve Otel İşletmeciliği

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lisans düzeyindekı turizm öğrencilerinin çalışma hayatında karşılaşabilecekleri cinsiyete dayalı ayrımcılığı algılamalarına yönelik bır araştırma

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu1, Giresun Üniversitesi Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu2
Görüntülenme :
416
DOI :
Özet Türkçe :

Cinsiyet her alanda olduğu gibi çalışma yaşamında da tartışma alanı olmuş ve araştırmacıların üzerinde önemle durdukları bir konu haline gelmiştir. Çalışma hayatında cinsiyete bağlı olarak ortaya çıkabilecek olan ayrımcılıklar iş mülakatlarında başlayıp, kişilerin (özellikle kadınların) iş ortamında, diğer çalışanlarla olan ilişkilerinde ve kariyerleri süresince devam edebilmektedir. Kişiler özellikle de kadınlar, çalışma yaşamında işe ilk alınışlarından itibaren gerek ataerkil aile yapısından gerekse toplumların kadına yükledikleri rolden kaynaklanan bir ayrımcılığa tabi tutulmakta ve çalışma hayatında ikincil konumda değerlendirilmektedirler. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin çalışma hayatında yaşanan veya yaşanabilecek cinsiyet ayrımcılığıyla ilgili algılarının keşfedilmesi, eğer varsa eksikliklerin ve öğrencilerin bu durumu algılayış biçimlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda erkek öğrencilerin, cinsiyet ayrımını kendileriyle çok az ilgiliymiş gibi algıladıklarını, çalışma hayatında cinsiyete dayalı engellerle karşılaşmayacaklarını, kız öğrencilerin ise erkeklere nazaran cinsiyete dayalı engellerle karşılaşabileceklerini düşündükleri ve her iki grubunda çalışma hayatında cinsiyet ayrımıyla karşılaşmaları durumunda mesleki kariyerlerinin bu durumdan olumsuz yönde etkileneceğini ifade ettikleri belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The gender became an important matter in the working life as in all fields of life and it has become an issue greately emphasized by the researchers. The gender discriminations in the working life might start at the job interviews and might continue at the people’s (especially women’s) workplace environment, in their relationships with other workers and throughout their professional careers. The people, especially the women have been exposed to the gender discrimination, both because of the patriarchal family structure and the gender roles that are given by the society, since they were accepted to their jobs and so, they are evaluated at the secondary positions in their working lives. In this study, it is aimed to the discover the understanding of the university students who experienced or might experience the gender discrimination at the working life and to reveal the deficiencies- if there is any- and the students’ understanding style of the matter. According to the results of the research, it is stated that the male students showed a little interest as if the matter is not related with them, and said that they will not experience hindrances based on gender at their working life, but when it comes to the female students, they relatively think that they might experience hindrances based on gender. Both group stated that their professional careers will be negatively effected if they experince gender discrimination at their working life.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :