Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Seyahat ve Otel İşletmeciliği

Yıl 2013 , Cilt 10 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Liderlik tarzları ve örgütsel sessizlik ilişkisi: otel işletmelerinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Nevşehir Üniversitesi1, Balıkesir Üniversitesi2
Görüntülenme :
424
DOI :
Özet Türkçe :

Liderlik üzerine eski tarihlerden beri birçok çalışma yapılmakla birlikte; liderlik günümüzde de önemini korumaya devam eden bir konu olmayı sürdürmektedir. Öyle ki işletmeler artan rekabet ve değişen şartlar karşısında liderliğin önemini kavramaya ve bu konu üzerinde girişimlerde bulunmaya başlamışlardır. Örgüt içerisinde liderlerin sergiledikleri davranışlar doğrudan çalışanlara etki etmekte ve çalışanların davranışları buna göre yön bulmaktadır. Bunun sonucunda çalışanlar kimi zaman örgüt içerisindeki konular hakkında düşüncelerini rahatça belirtebilmekte, kimi zaman ise farklı nedenlerden dolayı düşüncelerini kendilerine saklayabilmektedirler. Bu çalışmada liderlik tarzlarının çalışanların sessiz kalma davranışı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırmanın evrenini Ankara il sınırları içerisinde bulunan 4 ve 5 yıldızlı otel çalışanları oluşturmaktadır. 4 yıldızlı ve 5 yıldızlı 15 otele 450 anket formu dağıtılmıştır. 25 Ocak- 20 Şubat 2012 tarihleri arasında uygulanan anket çalışmasından elde edilen ve veri sağlamaya elverişli 221 anket formu ile sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre dönüşümcü liderlik ile örgütsel sessizlik arasında negatif bir ilişki bulunurken, etkileşimci ve tam serbesti tanıyan liderlik ile örgütsel sessizlik arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

With many things which have long been written on leadership, nowadays this subject has still kept its importance. Against the icreased competition and changing conditions, organizations now have realized the importance of leadership and they have begun attempt on this subject. Behavior of leaders has direct effect on followers and behaviors of them; and they behave according to this effect. On one hand, employees speak up about their opinions but on the other hand sometimes due to the impact of other reasons they may choose the silence. In this study; style of leadership effects on employees silence are mentioned. The population of this study comprises 4 and 5 stars hotels employees in Ankara. 450 questionnaries were distributed to 15 hotels. Survey questionnaries were implemented between 25 January and 20 February 2012. The results were achieved by 221 questionnaries which are appropriate to provide data. According to results of this study, there is a negative correlation between organizational silence and transformational leadership, and positive correlation between transactional, laissez-faire leadership and organizational silence.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :