Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Seyahat ve Otel İşletmeciliği

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konaklama işletmelerinde tedarikçi – işletme ilişkileri: türk şehir otellerinden bulgular

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İİBF Turizm İşletmeciliği Bölümü1 Sakarya Üniversitesi İİBF Turizm İşletmeciliği Bölümü2
Görüntülenme :
297
DOI :
Özet Türkçe :

Otel işletmelerinin tedarikçileri ile ilişkilerinde rol oynayan etkenler, tedarik zinciri yönetiminin etkinliğini belirlemektedir. Bu çalışmada, tedarikçi ilişkilerinde rol oynayan etkenlerin neler olduğu ve bunların tedarikçi ile devam beklentisine etkisinin tespiti amaçlanmaktadır. Bu amaçla, anket tekniği ile İstanbul’da yerleşik dört ve beş yıldızlı otellerden veri elde edilmiştir. Bulgular tedarikçi ilişkilerinin dağıtım performansı, coğrafi yakınlık, güven, tedarikçi firma büyüklüğü, bilgi desteği ve fiyat avantajı etkenlerince belirlendiğini ortaya koymaktadır. Bu etkenlerden yalnızca güven tedarikçi ile devam beklentisini anlamlı düzeyde açıklamaktadır. Belirtilen altı faktör kapsamında tedarikçi ilişkileri şekillenen otel işletmelerinin iş ilişkisini devam ettirmek istedikleri tedarikçileri yalnızca, güven duydukları tedarikçilerdir.

Özet İngilizce :

Factors which affect hotel-supplier relations determine the effectiveness of supply chain management. This study is aimed to find factors which affect hotel-supplier relations and their effects on hotel’s expectation of continuity with supplier. Therefore, data has gathered with questionnaire technique, from 5 and 4 star hotels in Istanbul. Results are indicating that supplier relations were determined by six factors: distribution performance, geographical closeness, trust, supplier firm size, information support by supplier, and price advantages. Only trust has a significant effect on explanation of continuity expectation. The suppliers which hotels are expected to maintain their relationships with, are only enterprises which hotels trust in.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :