Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Seyahat ve Otel İşletmeciliği

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konaklama işletmelerinde dış kaynak kullanımı: dört ve beş yıldızlı kıyı otellerinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F. Turizm İşletmeciliği Bölümü1, Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü/İstatistik A.B.D2, Sakarya Üniversitesi S.B.E. Turizm İşletmeciliği ABD3
Görüntülenme :
320
DOI :
Özet Türkçe :

Özet Günümüzde diğer işletmeler gibi konaklama işletmeleri de artan küresel rekabetten ve hızlı değişimden etkilenmektedir. Böyle bir çevrede yaşanan değişme ve gelişme karşısında işletmeler ayakta kalabilmek için birtakım uygulamalar yapmaya yönelmektedir. Bu uygulamaların bir tanesi de işletmelerin ana faaliyet alanları dışındaki fonksiyonlar için işletme dışı kaynaklardan faydalanma yoluna gitmeleridir. Bu araştırmada, 4 ve 5 yıldızlı kıyı otel işletmelerinin hangi faaliyetlerinde dış kaynak kullanıldığını, dış kaynak kullanımı konusundaki avantaj ve dezavantaj algılamalarını ve dış kaynak kullanma eğilimlerini ölçmek ve otellerin nitelik farkına (4 ve 5 yıldız) göre bu uygulamaların farklılık gösterip göstermediğini test etmek amaçlanmıştır. Kesitsel survey (cross sectional) yönteminin kullanıldığı bu araştırmada toplanan veriler, araştırma hipotezi doğrultusunda uygun istatistiksel yöntemlerle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda otel işletmelerinin neden dış kaynak kullandıkları, hangi fonksiyonlar için dış kaynak kullandıkları ve dış kaynak kullanımının otellerin niteliği açısından farklılık gösterip göstermediği Mann Whitney U testi ile belirlenmiştir. Ayrıca dış kaynak kullanımının avantaj ve dezavantajlarına ve dış kaynak kullanımının işletmelerin rekabet gücüne ve performanslarına etkileri ki kare ve ilişki (Fi, Kontenjans, Cramer V, Goodman-Kruskal Tau, Belirsizlik) katsayıları ile ortaya konmuştur. Otellere uygulanan anketin analiz sonuçlarına göre, DKK’ye bakış açısı için 4 v 5 yıldızlı oteller arasında farklılık olmadığı belirlenmiştir. İlişki katsayılarına göre de, DKK’ ya bakış açıları, yıldız farkından bağımsızdır.

Özet İngilizce :

Nowadays, also the accommodation businesses are affected by increasing global competition and from rapid change as many other enterprises do. The enterprises tend to perform several applications in order to survive against encountered changes and developments in such environment. One of these applications is outsourcing for functions out of main fields of enterprises’; activities. In this research, it is aimed to determine the outsourced services of 4 and 5 star resort hotels, their perceptions of advantages and disadvantages and to measure their tend to outsource and finally to test variety of tendency according to classification. Data obtained with a cross sectional survey and analyzed with statistical methods parallel to research hypothesis. As an outcome of the research, the reasons, preferred services and variety of tendency according to classification of outsource usage of hotels were determined by using Mann Whitney U test. As an addition, advantages and disadvantages of outsource usage and the affects of outsourcing to competitiveness and performances of the enterprises have been concluded by calculating relation coefficient. According to the analysis of data collected from the hotel, there is no variation on applications of outsourcing in the 4 and 5 star qualified hotels on the point of views the managers, and also according the relation (Phi, Contingency, Cramer’s V, Goodman-Kruskal Tau, Uncertainity) coefficient, there is no difference between 4 and 5 star qualified hotels from the perceptions and views of managers on outsourcing applications.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :