Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Seyahat ve Otel İşletmeciliği

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hizmet içi eğitim ve iş tatmini ilişkisi: otel işletmelerinde bir uygulama

Yazar kurumları :
İzmir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu1
Görüntülenme :
260
DOI :
Özet Türkçe :

Otel işletmeleri; mevcut işgörenlerin yanında yeni işe aldıkları veya görev alanını değiştirdikleri işgörene değişik amaçlarla hizmetiçi eğitim verirler. Bu amaçlar içinde; yeni göreve ve çalışma ortamına alışmak, yeniliklere uyum sağlamak sayılabilir. İşgörenlerin hizmetiçi eğitimine bakış açılarını ortaya koymak ve bunun iş tatmini üzerine etkisini ölçmek amacıyla yapılan bu araştırmada, önce literatür taraması yapılmış, devamında İzmir´de bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Beş yıldızlı altı adet otelde, 224 otel çalışanı ile yapılan alan araştırmasında veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Veriler bilgisayar ortamında analiz edilip değerlendirilmiştir. Araştırmada 5 hipotez test edilmiştir. Araştırma sonucunda, hizmetiçi eğitimin otel işgörenlerinin iş tatminini olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

For different kinds of aims hotel enterprises have in-service training for the employees whose departments are changed or the new employees who are going to work with the present wage earners. For this purpose; use to the new job and environment and the innovations. In this research which was made for introducing the view point of the employees to in-service training and for evaluating its effect on job satisfaction, first of all the source scanning was done and then an area research was made in Izmir. The survey method, which was made with 224 hotel employees who work in 6 hotels with five stars in Izmir province, used as a collection of data. The data was analyzed and evaluated by Statistical Programme on Computer. In the research 5 hypotheses were tested. As a result of this research, it is reached at a conclusion that in-service training affects the employees` job satisfaction in a positive way.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :