Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Seyahat ve Otel İşletmeciliği

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekolojik tarım uygulamalarına yönelik yerel halk tutumları: aydın kirazlı köyü örneği

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu1, Aydın Fen Lisesi2
Görüntülenme :
342
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın temel amacı, Aydın İli Kuşadası İlçesi'ne bağlı Kirazlı köyünde yaşayan yerel halkın ekolojik tarım uygulamalarına yönelik tutumlarını ortaya çıkartarak ekolojik tarım üreticileri, işletmeciler ve kamu yöneticilerinin alacakları kararlara ışık tutmaktır. Araştırma, betimsel amaçlı bir çalışma olup, veri toplama aracı olarak bir tutum ölçeği kullanılmış ve 184 kişi üzerinde yüz yüze uygulanmıştır. Veriler; faktör analizi, t-testi ve ANOVA ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda tutumların dört faktör altında toplandığı, katılımcıların genel olarak olumlu tutuma sahip oldukları ve tutumlar ile demografik özellikler ve ekolojik tarımla ilişki düzeyine göre anlamlı farklılaşmalar olduğu belirlenmiştir. Buna göre; ekolojik tarımla doğrudan ilişkisi bulunanlar, ekolojik tarımda deneyimi daha fazla olanlar, kadınlar, eğitim düzeyi daha yüksek olanlar, evliler ve daha yaşlı olan katılımcılar daha olumlu tutum sergilemektedirler.

Özet İngilizce :

The main purpose of the study was to suggest to ecological agriculture farmers, business administrators and formal authorities by revealing attitudes of the residents toward ecological agriculture implemented in Kirazli village, Kusadasi district, Aydin. The survey was descriptive purposed. An attitude scale was used on 184 residents through face to face interview. Factor analysis, t-tests and ANOVA were used for data analysis. Results indicated that attitudes involved in four factors, and respondents' attitudes were positive in general. Besides, there were significance differentiations between attitudes and demographic characteristics, relationships to ecologic agriculture. Specifically, respondents those were in direct relation to ecological agriculture, more experienced, women, more educated, married and elder have more positive attitudes toward ecological agriculture implemented in their village.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :