Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Seyahat ve Otel İşletmeciliği

Yıl 2012 , Cilt 9 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Deniz turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin fuarlara katılım amaçlarının firma performansı ile ilişkisi

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Yüksekokulu Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
429
DOI :
Özet Türkçe :

Fuarlar işletmelerin mal ve hizmetlerini ziyaretçilere sundukları, aracılar, alıcılar ve satıcıların birebir karşılaştıkları ve yüz yüze ilişkilerin kurulduğu önemli bir tutundurma bileşenidir. Bu araştırmanın amacı, deniz turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin fuar katılım amaçlarını tespit etmek ve bu amaçların işletme performansı ile istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkisinin bulunup bulunmadığını belirlemektir. Araştırmada veri toplamada yüz yüze anket yöntemi kullanılmış ve anketler 2012 Şubat Ayında İstanbul TUYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Boat Show Fuarı'na katılan 101 işletmeye uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre deniz turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin fuarlara katılım amaçlarına ilişkin yedi faktör belirlenmiş ve bu faktörler ile firma performansına ilişkin değişkenler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Fairs are important promotional components of the enterprises where they present their goods and services to the visitors; broker agents, buyers and sellers meet each other and establish relations face to face. Objective of this research is to determine the participation purposes of the establishments operating in marine tourism industry in the fairs and to decide whether these purposes have any meaningful relations with operation performance in terms of statistics. Face to face survey method has been used in data collection in the research, and the surveys have been applied to 101 enterprises participating in the Boat Show Fair held in Istanbul TUYAP Fair Center in February 2012. According to the analysis results, seven factors have been identified regarding participation purposes of establishments operating in the marine tourism sector, and a meaningful relation has been found between these factors and the variables regarding company performance in terms of statistics.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :