Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Seyahat ve Otel İşletmeciliği

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışma statülerine göre örgütsel adalet ve bağlılık algılarının çeşme otellerinde karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu1, The Hong Kong Polytechnic University School of Hotel and Tourism Management2
Görüntülenme :
382
DOI :
Özet Türkçe :

 Çalışma statüleri arasındaki algı farklılıkları işgörenlerin, hizmet kalitesini ya da işten ayrılma eğilimini etkileyebilecek olan örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık algılarını ne şekilde etkilediği bu çalısmanın temel amacını oluşturmaktadır. Çalışmada, mevsimsellik özelliğinin en yoğun hissedilen turistik destinasyonlarından biri olan Çeşme’deki beş yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışan işgörenlerin, örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık algılarının, işletmedeki çalışma statülerine göre farklık gösterip göstermediği incelenmiştir. Çalışmada alan araştırması yöntemi, yapılandırılmış anket tekniği kullanılmıştır. Çeşmede faaliyet gösteren beş yıldızlı konaklama işletmeleri çalışanları, çalışmanın evrenini oluşturmuştur. Bulgulara göre, Çalışma statüsüne göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık gösteren değişkenler duygusal bağlılık ve normatif bağlılık değişkenleridir. Devam bağlılığı değişkeni ile adalet faktörü, çalışma statüsüne göre anlamlı düzeyde farklılık göstermemiştir. Duygusal bağlılık ve normatif bağlılık boyutları verileri değerlendirildiğinde, kadrolu çalışanların sözleşmeli personele göre çalıştığı kuruma daha bağlı oldukları görülmüştür.

Özet İngilizce :

Applying strategic human resources management policies and practices is a way to cope with the difficulties stemming from seasonality issues in the hospitality industry. One way to cope with this problem has been recruiting permanent employees at the minimum level, whereas recruiting temporary ones at the highest. How organizational commitment and organizational justice perceptions differ according to different employment status constitutes the main research question of this study. Thus, this study was conducted in five star hotels located in Çesme, which is one of the most prominent holiday and tourism centers in western Anatolia. Accordingly, a structured questionnaire was conducted to gather data from five stars hotel employees. The results reveal that significant differences exist between employees working in different status in regard to perceiving organizational commitment and justice. On the contrary, organizational justice perceptions did not differ significantly between different status groups

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :