Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Seyahat ve Otel İşletmeciliği

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışanların adalet algılarının iş performansına etkisinde kişi örgüt uyumunun aracılık rolü: turizm sektöründe görgül bir çalışma

Yazar kurumları :
Savunma Bilimleri Enstitüsü, KHO1, Sistem Yönetim Bilimleri Bölümü, KHO Dekanlığı2, Kocaeli Üni. Gebze Meslek Yüksek Okulu3
Görüntülenme :
326
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütsel adalet ve boyutlarının iş performansı ve kişi örgüt uyumu üzerine etkisi ve adaletin performans üzerine etkisinde kişi örgüt uyumunun aracılık rolünün bulunup bulunmadığını belirlemeye yönelik olan bu araştırma İzmit ilinde faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde çalışan toplam 311 kişi üzerinde yapılmıştır. Yapılan regrasyon analizleri sonucunda adalet algısının kişi-örgüt uyumu ile iş performansını pozitif ve anlamlı olarak etkilediği, kişi örgüt uyumunun iş performansı üzerinde pozitif yönde bir etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, kişi örgüt uyumunun bağımlı ve bağımsız değişken arasında aracılık rolü üstlenip üstlenmediğini belirlemek maksadıyla yapılan hiyerarşik regrasyon analizi sonunda algılanan adaletin boyutlarının (prosedür adaleti, dağıtım adaleti ve etkileşim adaleti) iş performansı üzerine etkisinde kişi örgüt uyumunun aracılık rolünün bulunmadığı belirlenmiştir. Araştırmanın önemli bir bulgusu da, algılanan adalet boyutlarının kişi-örgüt uyumu üzerinde anlamlı etkisinin görülmesidir.

Özet İngilizce :

This research, aiming to determine the effects of organizational justice and its dimensions on job performance and person-organization fitness and investigate whether the person-organization fitness has mediating role on the effect of organizational justice on job performance, is based on a field survey conducted to 311 billeting sector employees in İzmit. As a result of the regression analysis, it is determined that the perception of justice has a positive and significant effect on the job performance, and the person-organization fitness and the person-organization have a significant effect on the job performance. Additionally, as a result of the hierarchical regression analysis it is found that the person-organization fitness doesn't have a mediating effect on the relationship between perceived organizational justice dimensions (procedural, distributive and interactional justice) and job performance. Another important finding of this study demonstrates that organizational justice dimensions have significant effect on the person-organization fitness.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :