Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Seyahat ve Otel İşletmeciliği

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Belirli bir destinasyondaki otel işletmeleri arasında ortaklaşa rekabet mümkün mü? kapadokya otellerinden bulgular

Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi1, Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu2, The University of Central Florida Rosen College of Hospitality Management3
Görüntülenme :
373
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, ortaklaşa rekabetin otel işletmelerinde uygulanıp uygulanamayacağını otel yöneticilerinin bakış açıları doğrultusunda Kapadokya (Türkiye) örneği üzerinden değerlendirmektir. Bunun yanı sıra ortaklaşa rekabetin bu işletmelere sağlayabileceği avantajları belirlemek ve ortaklaşa rekabetin uygulanabilirliğine engel olabilecek sorunları tespit etmek de araştırmanın amaçları arasında yer almaktadır. Araştırmanın evrenini Kapadokya bölgesinde yer alan dört ve beş yıldızlı otel işletmeleri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 18 otelin yöneticisi ile görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda ulaşılan bulgular, otel yöneticilerinin, ortaklaşa rekabetin nasıl yapılacağı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeleri olmadığını göstermektedir. Katılımcılara göre ortaklaşa rekabet Kapadokya otelleri için çeşitli yararlar sağlayabilecektir. Ortaklaşa rekabetin uygulanabilmesindeki en önemli sorun bunun nasıl hayata geçirilebileceğinin bilinmiyor olmasıdır. Araştırmanın bulguları ortaklaşa rekabetin otel işletmeleri arasında uygulanabilecek bir yaklaşım olduğunu göstermektedir. Ulaşılan sonuçlar ortaklaşa rekabet yaklaşımına destinasyon düzeyinde nasıl işlerlik kazandırılabileceğine ışık tutmaktadır.

Özet İngilizce :

The aim of this research study is to investigate whether co-opetition is possible among hotel companies operating in a destination. Cappadocia region was selected as a case study destination and data was collected through interviewing 18 managers from four and five star hotels in this region. Interview transcripts and notes were content analyzed. The research findings indicate that hotel managers do not have sufficient knowledge and experience on facilitating co-opetition among hotel companies. According to the participants, co-opetition can provide benefits to hotels companies in the region. However, the most important challenge in implementing co-opetiton among hotels companies appears to be the hotel managers' lack of knowledge and experience in this area. The research findings provide practical implications on how co-opetition can be facilitated among hotel companies in a destination.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :