Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası E-Dergi

Makale ekleme hakkında bilgi.

Yazar bilgilerine göz atın.