Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Makale ekleme hakkında bilgi.

 

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergide; eğitimin tüm alanları ile ilgili deneysel, nicel, nitel araştırmalara ve derlemelere yer verilir. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Ayrıca gönderilen makaleler Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin yazım kurallarına uygun biçimde yazılmış olmalıdır. Yazı, yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, makalenin bütün yayım haklarına sahiptir. Yazar/ların yazının tüm yazarlarca okunduğunu, onaylandığını, başka bir dergiye gönderilmemiş olduğunu taahhüt ettiklerini belirten makale teslim tutanağını tuefder@gmail.com e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Makalelerin Word 2003 veya üzeri bir kelime işlemci ile yazılmış kopyasının makale takip sistemine girişi değerlendirme sürecinin başlaması için yeterlidir. 

Aday makale editörler Kurulu tarafından incelendikten sonra bilimsel bakımdan değerlendirilmek üzere 2 hakeme gönderilir. Hakemlerden birinin olumsuz görüş belirtmesi durumunda 3 hakeme başvurulur. Hakemler tarafından düzeltme istendiğinde, yazarlar belirtilen süre içerisinde düzeltmelerini yaparak aday makalenin düzeltme yapılmış halini makale takip sistemine girerler. Düzeltilmiş olan yazı, gerektiğinde değişiklik ya da düzeltme isteyen hakemlerce tekrar incelenir. Yazıların yayımlanabilmesi için, en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir.

Yayımlanmasına karar verilen yazılar, konularına göre bir bütünlük oluşturacak şekilde Editörler Kurulu tarafından sıraya konur.  Aynı yazara ait birden fazla makale değerlendirme sonucunda kabul edilmiş bile olsa aynı sayı içinde yayımlanamaz.Yayımlanan makaleler için yazarlara ücret ödenmez.

Yazılarda savunulan görüşlerden ve kaynakların doğruluğundan yazar ya da yazarlar sorumludur.