Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Makale ekleme hakkında bilgi.

Makaleler, hakemler tarafından altı ölçüt –bazı ölçütlerin belirli türdeki bildirilere uygulanamaması halinde daha az- dikkate alınarak değerlendirilir. Hakem değerlendirme formunun bir örneği aşağıda sunulmuştur. Sözkonusu form örneğini  bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

İndirme adresi: http://www.sobiad.org/eJOURNALS/dergi_SBD/formlar/sos.pdf