Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Makale ekleme hakkında bilgi.

Web Sayfası / web page:
www.if.sakarya.edu.tr/dergi.htm

Yazışma Adresi / Corresponding Adress :
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
54040 Ozanlar Kampüsü Adapazarı SAKARYA
Tel:+90 (264) 274 30 60 Faks:+90 (264) 277 98 32