Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi (OAKA)

Makale ekleme hakkında bilgi.

Yazışma Adresi
Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları (OAKA), Süslü Sokak, No: 2, Mebusevleri, Tandoğan, Ankara.
Tel: 0312 212 28 86 – 87. Fax: 0312 212 25 84. Web: www.usak.org.tr
E-mail: hasanozertem@gmail.com, turgutdem@yahoo.co.uk veya esrhat@gmail.com