Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

KSÜ İİBF Dergisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisinde yayınlanmak üzere gönderilecek makalelerin iibfdergisi@ksu.edu.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca, makale başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için yazarların, aşağıda sıralanan belgelerden oluşan başvuru dosyalarını "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / Kahramanmaraş" adresine posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

1. Makaleye ait Başvuru Formu (Ana sayfada bulunan "Yazar Rehberi" bölümünden forma ulaşılabilir.)

2. Makaleye ait iki adet çıktı (üzerinde yazar adı ve adresi bulunmamalıdır)

3. Makaleye ait İntihal Raporu

4. Makaleye ait Telif Hakları Devir Formu (Ana sayfada bulunan "Yazar Rehberi" bölümünden forma ulaşılabilir.)