ÖĞRETMEN ADAYLARINDA KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASI KORUMA BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK ÜZERE YAPILMIŞ ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

Öz Kültürel ve doğal mirasın korunması ve yaşatılması çerçevesinde tarihî ve doğal çevrenin günümüz yaşantısı ile bütünleştirilerek geleceğe aktarılması önemli bir yer tutmaktadır. Kültür varlıkları tarihî, ekonomik, estetik ve belge değerlerinin yanı sıra kent kimliklerinin oluşmasındaki belirleyici rolleri sebebiyle de büyük bir öneme sahiptir. Kültürel-tarihî kimliğine sahip çıkan bir toplum yaratma isteği, dolayısıyla kültürel ve doğal mirası koruma kararlılığını bütün bir topluma mal etme gerekliliği, bu konuda özellikle öğretmen adaylarının bilgi ve buna bağlı olarak gelişen bir bilince sahip olmalarını zorunlu hale getirir. Çünkü yaşadığı çevreyi tanıyan, bilen, bu çevre ile ilişkiye giren, onu anlamaya ve anlamlandırmaya çalışan, tarih bilincine sahip bireyler elbette kendi geçmişlerinden gelen kültürel ve doğal varlıkları koruyacak, onlara sahip çıkacak, onların aynı zamanda insanlığın ortak mirası olduğunu bilerek onları dünyaya aktaracak, yarınlara taşıyacak ve böylelikle devamlılıklarını sağlayacaklardır. Böyle bireyler yetiştirebilmeleri için öncelikle öğretmen adaylarına gerekli bilgi verilmeli, yakın tarihî ve doğal çevrenin nasıl kullanılabileceği öğretilmelidir. Bu bağlamda, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencileri ile “Yanıbaşımızdaki Tarih” projesi çerçevesinde bir çalışma yapılmıştır. Üç aşamada gerçekleştirilen bu çalışma için Bolu’ya 54 km. mesafede bulunan ve kuruluşu itibariyle çok eski bir yerleşim yeri olan, ancak henüz yeteri kadar tanınmayan Seben ilçesi seçilmiştir. Kaya evleri, peri bacaları, geleneksel konut mimarisi, tarihi eserleri ve fosil ormanları ile dikkat çeken Seben böyle çalışma için son derece uygundur. Bu bildiride, programlı bir tarihî ve doğal çevre gezisinin nasıl yapılması gerektiği Seben örneği üzerinden hem teorik hem de görsel olarak sunulacaktır.

Kaynakça

Akcan, S. (2010). Sosyal bilgiler öğretiminde okul dışı çevre eğitimi unsurları (Bilecik örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.Altınyıldız, N. (1997). Tarihsel çevreyi korumanın Türkiye’ye özgü koşulları (İstanbul 1923-1973). Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Asatekin, N. G. (2004). Kültür ve Doğa Varlıklarımız. Neyi, niçin, nasıl korumalıyız? Ankara: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları. Yayın no:104.Ata, B. (2002). Müzelerle ve tarihi mekânlarla tarih öğretimi: tarih öğretmenlerinin “müze eğitimine” ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Baycık, O. (2001). Orta dereceli okullarda yöresel tarih ile ilgili neler yapılabilir? Yerel Tarihçilik, Kent, Sivil Girişim. Yerel tarih grupları deneyimi. Çelebi, F. (Ed.), İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 194-199.Can, M. (2009). Kültürel miras ve müzecilik çalışma raporu. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.Cin, M. (2005). Hayat bilgisi ve sosyal bilgilerde kullanılabilecek strateji, yöntem ve teknikler. Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Tanrıöğen, A. (Ed.). İstanbul: Lisans yayıncılık.Daştan, H. (1999). Çevre koruma bilinci ve duyarlılığının oluşmasında eğitimin yeri ve önemi (Türkiye örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

87887 22472

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ANAOKULU ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Zeynep DERE

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK DANIŞMADAN BEKLENTİLERİ: CİNSİYET, PSİKOLOJİK YARDIM ALMA DENEYİMİ, PSİKOLOJİK YARDIM ALMAYA İLİŞKİN TUTUM VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ROLÜ

Melike KOÇYİĞİT, Burcu PAMUKÇU

VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE AKADEMİSYEN OLMAK: RUTİNLER VE BU RUTİNLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Merve ZAYİM KURTAY, Aysemin DURAN

SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜST BİLİŞ FARKINDALIKLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ

Merve ŞAHİN KÜRŞAD

GRAFİK TASARIM KAVRAMINA İLİŞKİN YAPILAN TEZLERİN KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL ANALİZİ: YÖK TEZ MERKEZİ VE OATD VERİTABANLARININ KIYASLANMASI

Emrehan GÜLTEKİN, Gözde SEZEN GÜLTEKİN

48-72 AYLIK ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN LAP-3 GELİŞİM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ İLE İNCELENMESİ

Hilal İlknur TUNÇELİ, Rengin ZEMBAT

TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM ALANINDA YAPILAN MATEMATİK ARAŞTIRMALARININ BETİMSEL ANALİZİ

Ahmet YIKMIŞ, Mehtap KOT, Nesime Kübra TERZİOĞLU, Burcu AKTAŞ

KATILIMCILAR KİTLESEL AÇİK ÇEVRİMİÇİ DERSLERE NEDEN KATİLİYORLAR? ATADEMİX ÖRNEĞİ

Melike AYDEMİR, Embiya ÇELİK, Engin KURŞUN, Selçuk KARAMAN

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ

Oğuzhan KURU

SÜPERVİZÖR ROLLERİ ÖLÇEĞİ’NİN (SRÖ) GELİŞTİRİLMESİ

Tahsin İLHAN, Yusuf SARIKAYA, Mustafa Kemal YÖNTEM