Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Makale ekleme hakkında bilgi.

Yazışma Adresi: Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Editörlüğü, 40100, KIRŞEHİR.
Tel: 0386 280 51 57
E-Posta: ahikefad@gmail.com
Web Adresi: http://kefad.ahievran.edu.tr