Cilt: 11 Sayı : 3
Türkiye’nin Güney Marmara Bölgesinde Piyasaya Sunulan Holstein Irkı Erkek Sığır Karkaslarında Perakende Parça Ağırlık ve Oranlarının Belirlenmesi
Determining The Yields and Percentages of Retail Cuts From Holstein Bull Carcasses Marketed in South Marmara Region of Turkey
Sena ARDICLI,Deniz DİNCEL,Faruk BALCI

39 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Nogalski Z, Sobczuk-Szul M, Pogorzelska-Przybylek P, Wielgosz-Groth Z, Purwin C, Modzelewska-Kapitula M. Comparison of slaughter value for once-calved heifers and heifers of Polish Holstein-Friesian × Limousine crossbreds. Meat Sci. 2016; 117: 1-6.
Sena ARDICLI,Deniz DİNCEL,Faruk BALCI